Thay mặt đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, trong số 119 Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, Đại hội bầu ra 111 ủy viên, sau đó sẽ bổ sung 8 ủy viên vào thời gian thích hợp.

100% đại biểu nhất trí với danh sách được đề cử và tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Kết quả, Đại hội đã bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành. 

Tối nay, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII sẽ tiến hành họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo chương trình, ngày mai (27/12), Đại hội tiến hành phiên bế mạc. Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ ra mắt Đại hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88